Моя корзина Моя корзина
Сейчас корзина пуста.

Мой профиль

Наукова конференція


Волинський краєзнавчий музей на базі свого філіалу – Колодяжненського літературно-меморіального музею Лесі Українки, у лютому 2016 року проводить історико-краєзнавчу наукову конференцію „Минуле і сучасне Волині та Полісся. Леся Українка і родина Косачів в історії та культурі України та Волині”, присвячену 145-ій річниці від дня народження Лесі Українки.

Робота конференції пропонується за наступними тематичними напрямками:
- Актуальні питання лесезнавства і творчої спадщини Лесі Українки;
- Проблеми вивчення життя, діяльності і творчості Лесі Українки;
- Волинський період та волинський слід у творчій спадщині Лесі Українки та родини Косачів;
- Педагогічні традиції у родині Косачів;
- Документи і матеріали про Лесю Українку і родину Косачів у фондах бібліотек, музейних, архівних і приватних колекціях;
- Пам’ятки і пам’ятні місця історії та культури, пов’язані з Лесею Українкою і родиною Косачів;
- З історії створення, формування фондових колекцій та експозиційних рішень Музею Лесі Українки у Колодяжному.
 
Планується видати збірник матеріалів конференції. Матеріали приймаються до 25 січня 2016 року із врахуванням наступних вимог:
 
1. Обсяг роботи 6-10 сторінок тексту, набрано в редакторі Word (шрифт Times New Roman, 12 кегль, міжрядковий інтервал 1,5. Поля: зліва – 2,5 см, справа – 2 см, зверху – 2 см, знизу – 2 см. Оформлення списку літератури та джерел – 12 кегль, інтервал – 1).
 
2. Посилання на джерела та літературу в тексті у квадратних дужках, наприклад [1, 12] відповідно до списку використаних джерел та літератури (Джерела та література), що розміщується за абеткою наприкінці тексту.
 
3. Ілюстрації подавати хорошої якості в оригіналі або в електронному варіанті в форматі TIF (300 dpi) або JPEG з обов’язковими підписами до них на окремому аркуші.
 
4. Роботи подаються в роздрукованому і електронному вигляді (CD-диск). Можна надсилати на електронну адресу музею: volkrmus@lt.ukrtel.net
 
5. Роздрукований паперовий варіант доповідей повинен бути підписаний автором. Відомості про автора подаються на окремому аркуші (домашня адреса, індекс міста. телефон, місце роботи або навчання, вчене звання, науковий ступінь, посада, контактна інформація з правом використання в процесі вирішення організаційних питань).
 
 
Автори відповідають за повноту висвітлення досліджуваних питань, системність викладу, достовірність наведених факторів, посилання на джерела, написання власних імен, географічних назв тощо. Статті друкуються в авторській редакції.
 
Оргкомітет залишає за собою право на відбір матеріалів для друкування згідно запропонованої теми.
 
Повідомлення про включення матеріалів до програми конференції, її конкретні терміни, запрошення на конференцію кожному автору буде надіслано додатково.
 
Матеріали доповідей прохання надсилати не пізніше вказаного терміну за адресою:
43005 м. Луцьк, вул. Шопена, 20, Волинський краєзнавчий музей.
Оргкомітет конференції
Телефон для довідок: (03322) 4-25-91; (03352) 9-02-24. Тел./факс: (03322) 4-25-91.
E-mail: volkrmus@lt.ukrtel.net; klmmlu@ukr.net
Автор: КРОСНА от 28.10.2015   |  Оценка