Моя корзина Моя корзина
Сейчас корзина пуста.

Мой профиль

Орнамент - базисне явище художньої культури

У ряді інших видів мистецтв унікальність орнаменту полягає в тому, що, на відміну, наприклад, від живопису або скульптури, він обов'язково пов'язаний з якоюсь конкретною формою предмету. Ця обставина довгий час була приводом абсолютно безпідставно вважати його таким собі апріорно другорядним, додатковим мистецтвом.
 
Але безсумнівним є те, що природу орнаменту дійсно не можна розглядати поза питанням про походження предмету, як його природного носія.
 
Щоб зрозуміти, як предмет виник, необхідно перш за все замислитися над питанням про те, якими міркуваннями керувався його перший творець, що хотів він виразити самою його формою.
 
На сьогоднішній день в теорії існує досить плідний напрямок досліджень в різних областях культури, що розглядає історію з позицій специфіки свідомості кожної епохи. Поза такого розуміння неможливо правильно підійти і до проблеми походження мистецтва взагалі, включаючи орнамент. У цьому сенсі нам видаються вельми цікавими дослідження фахівців про первісну культуру, історії художньої свідомості, таких як П.Д.Гачов, О.М.Фрейденберг і інші. Зокрема, Фрейденберг пише про те, що річ народилася з тих же джерел, що і словесний міф, оскільки саме міфологічною була свідомість людини в момент виникнення самої матеріальної культури. Перша річ, не дивлячись на всю її гадану примітивність, проте була свого роду матеріальним аналогом світу, уявлень про нього, міфом про устрій світу, відповідним знанням людини в цей момент.
 
Фрейденберг пише, що в найперші епохи історії ми застаємо людину не з уривчастими уявленнями про світ, а з системним світосприйняттям як в області матеріальної, так і в області духовній. Тому будь-яка річ, як і будь-який словесний міф, дає нам образ світу навіть на самій примітивній стадії розвитку культури. Так, одну з найпростіших, найпримітивніших форм - форму столу (генетично висхідну до форми дольмена, аналогічну формі покрівлі на опорі) вона розшифровує як матеріалізований первинний міф про світоустрій, в якому людина вже зуміла виділити два найбільш глобальних, основоположних ярусу буття - Небо і землю (згадаємо, що серед найдавніших міфів про походження світу домінує міф про відділення Неба від землі, спочатку злитих в єдине ціле). Наприклад, стіл, на її думку, зовсім не створений для зручності їжі, але він метафорував собою висоту - Небо, тому на ньому з'їдали ритуальну їжу, також символічно пов'язану з ідеєю Неба (там же).
 
Слід зауважити, що сама категорія системності та світосприйняття первісних творців першого предмету не цілком точна, бо поняття «система» означає певну організацію елементів, спочатку розрізнених. В даному ж випадку мова йде про первинну єдність, нерозчленованність, синкретичність світосприйняття, що аж ніяк не тотожне поняттю системності.
 
Надзвичайно важлива для нас і думка Фрейденберга про те, що корінним властивістю первісної свідомості є його конкретність, тобто відсутність в ньому будь-яких абстрагованих ідей. Таке уявлення нітрохи не збіднює і не прімітивізує уявлення про первісну свідомость, а навпаки, говорить про можливості, абсолютно недоступниі для площинного мислення сучасної людини, якій для осягнення якихось більш складних понять необхідно обов'язково відірватися від дійсності. Одночасно з конкретністю, як зазначає Фрейденберг, первісна свідомість образна. Правда, вона, на наш погляд, знову-таки не зовсім точно трактує поняття образності. Як випливає з її пояснення, мається на увазі якість тотожності, тобто злиття в своїх уявленнях різних понять, коли, як вона каже, «одне і є інше». Образність же є родинне, але не ідентичне простій тотожності поняття більш складного порядку узагальнення і, досить імовірно, більш пізній за походженням, якщо за точку відліку взяти найдавнішу синкретичну свідомість, якій не було необхідності що-небудь узагальнювати.
 
Нарешті, Фрейденберг стверджує, що первісна свідомість предметна, так як висловлює себе в двох формах - як слово і предмет. Матеріальний предмет - втілене слово, матеріалізований словесний міф, якщо розуміти його в сенсі специфічної особливості первісної свідомості.
 
Світоглядна основа походження найдавніших предметів широко розкрита в безлічі досліджень. Такий розшифровці піддається практично будь-яка стародавня форма предмету, тим більше що доводиться стикатися з вражаючою ідентичністю найдавніших предметів у далеких одна від одної культур. Речовими втіленнями міфу сьогодні постає перед нами і будинок, будь то традиційне житло або древній храм; і посудина - вмістилище буття; і одяг, і інші предмети, які прийшли до нас з глибин давнини.
 
Міфологічність найдавнішого предметного світу пов'язана з особливостями світогляду і відповідним способом життя, в якому, як ми вже відзначали, не було ніяких «суто утилітарних» процесів, не охоплених сакральною свідомістю. Все що здаються нам по аналогії з нашим часом дискретні процеси буття зливалися в єдине ціле, яке людина сприймала в синкретичной неподільності з Космосом. Тому визначити, де починалося ту чи іншу дію і де воно закінчувалося в поданні древньої людини, абсолютно неможливо, бо єдиним цілісним процесом уявлялося все буття. Так, полювання передували ритуальні дії перед зображенням звіра-тотема з прийняттям його жертовної крові; так само ритуалом був і сам процес полювання, вбивство звіра, поділ його між членами суспільства.
 
Те ж саме можна сказати і про будь-яку давню форму предмету, наприклад, про форму того самого столу, який, як писала Фрейденберг, аж ніяк не створений для зручності їжі. Можна не сумніватися в цьому, якщо згадати, що одні народи брали їжу на підлозі, інші вважали за краще лежати на кушетці і їсти зі столів, треті - навприсядки перед маленькими столиками, а багато і сьогодні традиційно їдять в позі по-турецьки. Наприклад: яку таку важливість  в російському побуті мала прядка, що прийшла з глибокої давнини і взагалі ніякої утилітарної навантаження не несла (без неї обходилися інші народи) і процесу прядіння фізично не полегшувала, але тим не менше вважалася абсолютно необхідною річчю.
 
Чим же пояснити, що на предметі в певний момент його існування виникає орнамент? Може тим, що форма предмету в силу свого зв'язку з матеріалом і необхідності виконувати певну утилітарну функцію (яка усвідомлювалася самою древньою людиною, природно, в тому ж міфологічно-сакральному контексті) досить консервативна? Вона здатна висловити лише самі первинні, глобальні, основні уявлення про буття. І природно, що з плином часу, коли уявлення про світ стають все більш складними і диференційованими, вона вже виявляється не в змозі «встигати» за їх розвитком. Цікаво, що деякі древні культури демонструють дивовижні зразки формотворчості самих предметів. Прикладом служить культура етрусків. Форми їх судин виявляють воістину феноменальну пластичну активність, а орнаментика практично відсутня.
 
На відміну від консервативної за своєю суттю форми, малюнок гнучкий, мінливий, ідеально пристосований до внутрішнього розвитку. Те, що  нанесеному від руки малюнку міг передувати «технічно» нанесений (наприклад, слід мотузки), справи не тільки не змінює, але, навпаки, допомагає зрозуміти, як людина свідомо прийшла до ідеї подібного роду втілення розвиваються уявлення про світ.
 
Орнамент, звичайно, не лист, в тому сенсі, що і орнаменту, і письму передував якийсь загальний барамін - смисловий малюнок, як породження тієї самої найдавнішої синкретичної культури, яка свої уявлення про буття висловлювала за допомогою словесного міфу і зображення на предметі, також міфологічне за походженням.
 
Великі і багатогранні дослідження археологів по матеріальній культурі, які пропустили через свої руки тисячі стародавніх предметів з різних куточків світу, свідчать, що ті самі зображення на предметах, які багатьом бачаться наборами квадратиків, кружечків, трикутників, кольорових цяток і ін., є насправді відображення найскладніших світоглядних понять, виражених універсальною мовою найдавнішого мистецтва.
 
Відносно передісторії орнаменту, яким є смисловий малюнок на предметі, величезний інтерес представляють роботи археологів, які розкривають зміст найдавніших орнаментальних зображень через міфологію стародавнього світу, яка виявляється тим більш ідентичною для всіх народів, чим більш глибоких пластів торкаються в дослідженні. Так, на початку XX ст. санкт-петербурзький археолог І.І.Мещанінов (1) провів аналіз подібного роду на матеріалі, виявленому в результаті французької експедиції 1912 в Персію. З-під вікових нашарувань було вилучено безліч речей найдавнішої вавілонської культури, в тому числі тепер всесвітньо відомі керамічні вази з Еламу (понад півсотні цих судин були передані в Санкт-Петербурзький археологічний інститут, тепер знаходяться в колекції Державного Ермітажу) . У своїй роботі Мєщанінов спирався на дослідження, проведені учасниками даної експедиції - групою вчених Франції. Порівнюючи між собою різні зображення, він розкрив через аналогії з міфами найдавнішої Вавилонії сенс зашифрованих зображень, в основі яких лежить глобальних для стародавнього світу уявлення про Світове Дерево. Так звану багатьма дослідниками прозаїчну сцену полювання (іл. 1) він переконливо розкрив як зображення бога-змієборця, який допомагає померлої душі подолати небо-пекло, уособлена в образі змія, зображуваних у вигляді звивистих ліній, - стійкого мотиву найдавнішої еламської кераміки (іл. 3). У своїй інтерпретації зображення

 
1) Див .: Мєщанінов І.І. Эламские древности // Вісник археології та історії, що видається Петербурзьким археологічним інститутом. Вип. XIII. Пг., 1918; Мещанінов І.І. Орнамент сузских ваз первого стиля // Известия Державної Академії історії матеріальної культури. Л., 1927.
 

Автор: КРОСНА от 23.11.2020
Оценка:  

  
Материалы по теме